Benátská pevnost (Kaštelina)

Postavená Benátčanami na obranu proti Turkům a Uskokum (vojensky organizované skupině katolíckých utečenců). Na vrchole Svätý Juraj a Gradina najdete pozůstatkyhradního opevnění.

Nejstarší chorvatské kulturní památky jsou kostely Sv. Juraj na Bandire, Sv. Nikole a Sv. Juraj na místě dnešního farního kostela.

Tyto památky pochází z 12. a 13. století, dále starý hřbitov a kostel sv. Ivana pochází z 13. a 14. století, stejně jako neprozkoumaná církev Sv. Martina u Smratinama z předtureckých dob jako svědkové pobytu Chorvatů na ostrově.

 

Za prohlídku stojí i hřbitovní kostelík sv. Jana.

Projděte se borovým lesem nebo vinicemi, olivovými či fíkovými háji, zaposlouchejte se do hukotu vln, užijte si nádhernou vyhlídku z nejvyššího místa na ostrově, vršku Bandire (112m), odkud se nabízí výhled nejen na celý ostrov, ale i na mnoho okolních ostrovů a také na pohoří Velebit (1750m).