Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

EKOPOS Brno, s.r.o. respektuje vaše soukromí a zavazuje se, že bude osobní údaje získané přes webový informační systém pečlivě chránit a bez vašeho svolení je neposkytne třetí osobě, respektive je nepoužije k jiným účelům. Protože ve webovém informačním systému existují určité odkazy na jiné, externí webové stránky, které nejsou vázány na naši firmu, nepřebíráme za ochranu údajů na těchto webových stránkách žádnou odpovědnost.

EKOPOS Brno, s.r.o. se zavazuje, že bude dle svých nejlepších možností chránit údaje a soukromí návštěvníků webových stránek.
Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným údajům nebo jejich zveřejnění, zachovali přesnost osobních údajů a zajistili jejich odpovídající použití, používáme vhodné technické a organizační postupy na ochranu údajů, které shromažďujeme.